Feed aggregator

Parashat Beshalach - 19 January 2019

Weekly Parsha - Sat, 01/19/2019 - 07:00

Torah: Exodus 13:17 - 17:16

Haftarah: Judges 4:4 - 5:31

13th of Sh'vat, 5779

Hebrew Date - 4 hours 8 min ago
13th of Sh'vat, 5779

12th of Sh'vat, 5779

Hebrew Date - Thu, 01/17/2019 - 19:00
12th of Sh'vat, 5779

11th of Sh'vat, 5779

Hebrew Date - Wed, 01/16/2019 - 19:00
11th of Sh'vat, 5779

10th of Sh'vat, 5779

Hebrew Date - Tue, 01/15/2019 - 19:00
10th of Sh'vat, 5779

9th of Sh'vat, 5779

Hebrew Date - Mon, 01/14/2019 - 19:00
9th of Sh'vat, 5779

8th of Sh'vat, 5779

Hebrew Date - Sun, 01/13/2019 - 19:00
8th of Sh'vat, 5779

7th of Sh'vat, 5779

Hebrew Date - Sat, 01/12/2019 - 19:00
7th of Sh'vat, 5779

Parashat Bo - 12 January 2019

Weekly Parsha - Sat, 01/12/2019 - 07:00

Torah: Exodus 10:1 - 13:16

Haftarah: Jeremiah 46:13 - 46:28

6th of Sh'vat, 5779

Hebrew Date - Fri, 01/11/2019 - 19:00
6th of Sh'vat, 5779

5th of Sh'vat, 5779

Hebrew Date - Thu, 01/10/2019 - 19:00
5th of Sh'vat, 5779

4th of Sh'vat, 5779

Hebrew Date - Wed, 01/09/2019 - 19:00
4th of Sh'vat, 5779

3rd of Sh'vat, 5779

Hebrew Date - Tue, 01/08/2019 - 19:00
3rd of Sh'vat, 5779

2nd of Sh'vat, 5779

Hebrew Date - Mon, 01/07/2019 - 19:00
2nd of Sh'vat, 5779

1st of Sh'vat, 5779

Hebrew Date - Sun, 01/06/2019 - 19:00
1st of Sh'vat, 5779

29th of Tevet, 5779

Hebrew Date - Sat, 01/05/2019 - 19:00
29th of Tevet, 5779

Parashat Vaera - 05 January 2019

Weekly Parsha - Sat, 01/05/2019 - 07:00

Torah: Exodus 6:2 - 9:35

Haftarah: Ezekiel 28:25 - 29:21

28th of Tevet, 5779

Hebrew Date - Fri, 01/04/2019 - 19:00
28th of Tevet, 5779

27th of Tevet, 5779

Hebrew Date - Thu, 01/03/2019 - 19:00
27th of Tevet, 5779

26th of Tevet, 5779

Hebrew Date - Wed, 01/02/2019 - 19:00
26th of Tevet, 5779

Pages